Privacyverklaring

T100, gelegen op Poppenbouwing 48, 4191 NZ Geldermalsen, neemt de privacy van persoonsgegevens serieus volgens de informatie in deze privacyverklaring.

Contactinformatie:
Website: https://www.t100.nl
Adres: Poppenbouwing 48, 4191 NZ Geldermalsen
Telefoon: 085 104 5400

Verwerking van persoonsgegevens

T100 behandelt persoonlijke informatie die verkregen is door het gebruik van onze services of direct aangeleverd door jou. De volgende gegevens worden door ons verwerkt:

  • Naam en voornaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum en -plaats
  • Woonadres
  • Telefoon en e-mailadres
  • IP-adres
  • Type internetbrowser en apparaat

Wij verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens aangezien onze website niet de mogelijkheid biedt om deze achter te laten. We gebruiken ook geen social media plugins.

Doel en Grondslag voor Gegevensverwerking

We verwerken persoonsgegevens met als doel:

  • Communicatie via telefoon of e-mail om onze dienstverlening te waarborgen
  • Informeren over updates van onze producten of diensten

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk, met vastgestelde termijnen voor verschillende gegevenstypes.

Delen met derden

Persoonsgegevens kunnen met derden gedeeld worden als dit vereist is voor onze overeenkomst met jou of voor wettelijke verplichtingen. We sluiten altijd een verwerkersovereenkomst met derden die jouw gegevens namens ons verwerken. T100 blijft eindverantwoordelijk. Verdere gegevensdeling gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.

Gebruik van cookies

Wij gebruiken technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk op je privacy maken. Je kunt cookies weigeren door je browserinstellingen aan te passen.

Rechten omtrent persoonsgegevens

Je hebt recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens. Verzoeken hiertoe kun je richten aan info@t100.nl. Vergeet niet een kopie van je ID mee te sturen, met bepaalde gegevens afgeschermd voor je privacy. We reageren binnen vier weken op je verzoek.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen passende maatregelen om je gegevens te beschermen tegen misbruik of ongeautoriseerde toegang. Bij vermoedens van misbruik, contacteer ons via info@t100.nl.